Ultrasonic Generator Mod No1

ژنراتور التراسونیک مدل NO1 که خروجی آن افزایش ولتاژ ودر نتیجه ارتعاش است که در خیلی از واحدهای تولیدی استفاده میشود