Ultrasonic Generator Mod No2

ژنراتور التراسونیک مدل NO2 که خروجی آن افزایش ولتاژ ودر نتیجه ارتعاش است که در خیلی از واحدهای تولیدی برای بسته بندی استفاده میشود